Byg(g) den vid älven

Konsthallen Trollhättan, 19 mars - 24 maj 2014 (installation)

Relational art project and mixed media installation (in Swedish)
Konstprojekt om minne, identitet och kulturarv av konstnären Lars Olsson. Minnen blir till souvenirer som ställs ut i installationer liknande souvenirbutiker i konsthallarna i Trollhättan och Vänersborg 2014. Tillsammans funderar konstnär och deltagare på hur souvenirer som aldrig funnits skulle kunna se ut och utgår från deltagarnas egna tankar och erfarenheter; "Vänersborgs- och Trollhättesouvenirer" som inrymmer just ditt minne!
Projektet "Byg(g) den vid älven" har genomförts med finansiering från Fyrbodals Kommunalförbund, Trollhättans Stad, Vänersborgs Kommun, Västra Götalandsregionen m.fl.