Public artwork

Lars Olsson "Vattenvägar"(2015), concrete, Public Art Work for BRF Timmerhuggaren, Danderyd.

About the work (in Swedish):
- ‎"Där skulpturen är placerad gick strandlinjen under Bronsåldern och om några hundra år kanske havsnivån ligger där igen!?" Skulpturen "Vattenvägar" spelar an på platsen för det nuvarande Danderyd i det förflutna – från det att landet började höja sig ur havet med landhöjningen efter istiden, via Bronsåldern med skärgård besökt av sjöfarande jägare och fiskare till Vikingatiden då vattenvägar fortfarande genomkorsade Danderyd och där vassmarker vid Ösbysjön och Ekebysjön än idag påminner om när kanotliknande farkoster smög fram i det grunda vattnet. Ett vatten som bar både liv och död. En plats för människan." ‎